Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article Profile Photo

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ33  
ผู้จัดการรายวัน131  
ผู้จัดการรายสัปดาห์1  
PR News1  
Web Sites1  
Total 166  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย, บมจ.


   
  อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย, บมจ.  
       
     อาคารทีพีไอทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
     ----  
     กรุงเทพมหานคร  
     10120  
     Thailand  
     02-678-5050  
     02-678-5001-5  
     -----  
   
     บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) หรือ "ทีพีไอ" จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อปี พ.ศ. 2521 โดยกลุ่มเลี่ยวไพรัตน์ นำโดยคุณประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2537 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2538 ปัจจุบันบริษัทฯและบริษัทในเครือทีพีไอเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีโรงงานอยู่ที่จังหวัดระยอง

สำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ
1.ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ได้แก่ โอเลฟินส์ อะโรเมติกส์ ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ
2.ผลิตภัณฑ์น้ำมัน ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ น้ำมันหล่อลื่น ยางมะตอย โดยจำหน่ายทั้งขายส่งและขายปลีกผ่านสถานีบริการทั้งที่เป็นของทีพีไอและของลูกค้า ภายใต้เครื่องหมายการค้าทีพีไอ

หลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศและการประกาศเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในเดือนกรกฏาคม 2540 ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างรุนแรง มูลค่าหนี้สินของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก เนื่องจากบริษัทฯ มีหนี้เงินกู้ในสกุลเงินต่างประเทศอยู่จำนวนมาก และเป็นผลให้บริษัทฯ ต้องประกาศหยุดพักชำระหนี้ในเดือนสิงหาคม 2540 และได้ฟื้นฟูกิจการอยู่ภายใต้การดูแลของศาลล้มละลายกลาง ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 ศาลล้มละลายกลางจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งกระทรวงการคลังเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ ของบริษัทและบริษัทย่อยทั้ง 6 แห่ง

ทีพีไอและบริษัทในเครือมีพนักงานประมาณ 7,400 คน มีโรงกลั่นน้ำมัน กำลังการผลิต 215,000 บาร์เรลต่อวัน และโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ

บริษัทย่อยในเครือทีพีไอที่ เช่น
- บริษัท ไทย เอบีเอส จำกัด
- บริษัท น้ำมัน ทีพีไอ จำกัด
- บริษัท ทีพีไอ โพลีออล จำกัด
 
   
     -----  
   


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย