Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article Photo

industry
company
people
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ8  
Positioning3  
PR News3  
Total 14  

Listed Company
Manager Lists
 
People > บารัค โอบามา


PR News Network (1 - 3 of 3 items)
1 เดือนหลังโอบามาเข้ารับตำแหน่ง ... เงินดอลลาร์ฯ ยังแกร่ง ขณะที่เงินบาทอ่อนค่าสุดในรอบกว่า 2 เดือน ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเงินที่ถดถอยลงมากกว่าที่คาด และได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องมากดดันบรรยากาศการลงทุนในตลาดเงิน-ตลาดทุนทั่วโลกนั้น จะยังคงทำให้กระแสการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของนักลงทุนด้วยการเข้าซื้อเงินดอลลาร์ฯ และทองคำ จะยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนั่นก็เท่ากับว่า ค่าเงินบาทอาจจะยังคงมีแนวโน้มอ่อนค่าลงไปอย่างน้อยก็ในช่วงครึ่งแรกของปี 2552 นี้(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, บจก. 25 กุมภาพันธ์ 2552)
เขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา: ท่าทีของไทยในยุคประธานาธิบดีบารัค โอบามา นโยบายการค้าของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของประธานาธิบดีบารัค โอบามาอาจจะส่งผลต่อการเปิดเสรีทางการค้าของประเทศไทยทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ประธานาธิบดีโอบามาอาจจะเปิดเกมรุกในตลาดต่างประเทศมากขึ้นเพื่อกระตุ้นการส่งออกที่มีแนวโน้มจะชะลอตัวลงและลดปัญหาการขาดดุลการค้าอย่างหนักของสหรัฐอเมริกา(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, บจก. 27 มกราคม 2552)
มาตรการเศรษฐกิจโอบามา : กระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น...ระยะยาวยังไม่ชัดเจน ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ความหวังต่อแผนกระตุ้นเศรษฐกิจและมาตรการกอบกู้ภาคการเงินของทางการสหรัฐฯ ได้ส่งผลทำให้บรรยากาศในตลาดการเงินดีขึ้น อาจสะท้อนออกมาผ่านเครื่องชี้เศรษฐกิจ อาทิ สัญญาณการชะลอการปลดคนงาน/การเริ่มจ้างงาน การปรับตัวลงของสต็อกบ้านคงค้างและเสถียรภาพของราคาบ้าน การเริ่มฟื้นคืนความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและผู้บริโภคสหรัฐฯ(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, บจก. 23 มกราคม 2552)

Page: 1

upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย