Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article Profile Photo

industry
company
people
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ18  
Positioning3  
ผู้จัดการรายวัน113  
ผู้จัดการรายสัปดาห์4  
Total 134  

Listed Company
Manager Lists
 
People > ปรีดิยาธร เทวกุล, ม.ร.ว.   
  ปรีดิยาธร เทวกุล, ม.ร.ว.  
       
     15/7/1945 ?  
     -----  
     บิดา - มารดา : พล.ต.หม่อมเจ้าปรีดิแพทย์พงษ์ และหม่อมแดงไทย เทวกุล
ภรรยา : นางประภาพรรณ เทวกุล ณ อยุธยา
 
   
     -----  
   
     2546 : บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2546 : เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2545 : บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2532 : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
2513 : MBA (International Business), Wharton School, University of Pennsylvania
2511 : ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2495 - 2507 : โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 
   
     31 พ.ค. 2544 - ปัจจุบัน : ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
31 พ.ค.2544 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท) แทน ม.ร.ว.จตุมงคล โสณกุล ที่ถูก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สั่งปลดเนื่องจากขัดแย้งเรื่องนโยบายดอกเบี้ย นับเป็นผู้ว่าการ ธปท.คนที่ 20
31 พ.ค.2544 ลาออกจาก กรรมการ ผจก.ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
4 ธ.ค.2539 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและการต่างประเทศ รัฐบาล "ชวลิต"
11 มิ.ย.2539 กรรมการและเลขานุการนโยบายเพื่อเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (รัฐบาล "บรรหาร")
11 ต.ค. 2536 - 31 พ.ค.2544 กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
มิ.ย. 2535 - ต.ค. 2535 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (รัฐบาล นายอานันท์ ปันยารชุน)
ก.ค. 2534 - เม.ย. 2535 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (รัฐบาล นายอานันท์ ปันยารชุน)
เม.ย. 2535 - มิ.ย. 2535 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (รัฐบาล พลเอกสุจินดา คราประยูร)
ธ.ค. 2533 - ก.พ. 2534 โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (รัฐบาล พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ)
มิ.ย.2514- ธ.ค.2533 ทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย ตำแหน่งสุดท้ายเป็นกรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
แบงค์เคอโร ทรัสต์ คอมปานี นิวยอร์ค และเดมิคอล แบงค์ นิวยอร์ค เป็นเวลา 1 ปี
 
   
     อดีต : นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2529 - 2531)
: ประธานชมรมฟอร์เร็กซ์แห่งประเทศไทย (2528 - 2529)
: วุฒิสมาชิกปี 2535 - 2536

ปัจจุบัน
: กรรมการ และเลขานุการ มูลนิธิอาจารย์ป๋วย
: ประธานกรรมการ สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์
: กรรมการ ก.พ.
: กรรมการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
: กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: กรรมการ The Board of Governors of Asian Institute of Management
: ประธานกรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
: ประธานกรรมการบริษัทคอม-ลิงค์ จำกัด
: ประธานกรรมการบริหาร บริษัทโรงแรมราชดำริ จำกัด (มหาชน)
: ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด
: ประธานกรรมการบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด
: กรรมการ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย
: กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด
: กรรมการบริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
: กรรมการบริษัทกันยงอีเลคทริค จำกัด (มหาชน)
: กรรมการบริษัทเยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน)
: กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
: กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิอาจารย์ป๋วย
: กรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) (12 มิ.ย.2544)
: ประธานกรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.) โดยลาออก 8 เม.ย.2546
 
   
     เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (5 พ.ค.2547)
 
   
     -เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการศึกษาโครงสร้างและผลักดันธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า หรือเอ็กซิมแบงก์ จนได้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดกาเอ็กซิมแบงก์  
   


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย