Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article Profile

industry
company
people
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ26  
Positioning39  
ผู้จัดการรายวัน92  
ผู้จัดการรายสัปดาห์12  
Total 157  

Listed Company
Manager Lists
 
People > ทักษิณ ชินวัตร   
  ทักษิณ ชินวัตร  
       
     26/7/1949  
     -----  
     - สมรสกับคุณหญิงพจมาน ชินวัตร
- บุตร 3 คน ได้แก่ พานทองแท้ พิณทองทา และแพทองธาร ชินวัตร
 
   
     -----  
   
     - ปริญญาวารสารศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2520 - 2521 ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา Criminal Justice จาก Sam Houston State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- 2517 - 2518 ได้รับทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ศึกษาต่อระดับปริญญาโท และสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท สาขา Criminal Justice จาก Eastern Kentucky University ประเทศสหรัฐอเมริกา ( GPA 4.0 )
- 2516 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 26 โดยสอบได้คะแนนเป็นที่ 1 ของรุ่น
- 2512 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 10
- 2500 - 2510 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนประชาบาลบ้านสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และระดับมัธยมศึกษาศึกษาที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
 
   
     9 ก.พ. 2544 - ปัจจุบัน ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 23 ของประเทศไทย
6 ม.ค. 2544 - 9 ก.พ. 2544 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย
14 ก.ค. 2541 - ปัจจุบัน ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยและดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคไทยรักไทย
15 ส.ค. - 14 พ.ย. 2540 ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี (นายกรัฐมนตรี พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ)
20 ก.ค. 2538 - 14 ส.ค. 2539 ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบงานด้านจราจร (นายกรัฐมนตรี บรรหาร ศิลปอาชา)
28 พ.ค. 2538 - 18 พ.ย. 2539 ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคพลังธรรม
2 พ.ย. 2537 - 10 ก.พ. 2538 ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
2530 - ต.ค. 2537 ได้ลาออกจากราชการเพื่อประกอบธุรกิจส่วนตัว และดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ บริษัท ชินวัตรคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
2516 - 2530 รับราชการกรมตำรวจ ตำแหน่งสุดท้ายที่ได้รับคือ รองผู้กำกับการนโยบายและแผนงาน กองบังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจนครบาล
 
   
     22 ก.ย. 2542 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชมรมชาวเหนือ จังหวัดนนทบุรี
28 มิ.ย. 2542 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมชาวเหนือแห่งมลรัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
9 ก.พ. 2542 - ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมชาวเหนือ แห่งกรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา
12 ก.ย. 2541 - ปัจจุบัน นายกสมาคมชาวเหนือ
9 ก.ย. 2541 - ปัจจุบัน สมาชิกกิตติมศักดิ์สมาคมนายทหารนอกประจำการ
2537 - ปัจจุบัน เป็นประธานที่ปรึกษานักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 10 และนักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 26
20 ก.ย. 2536 เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิไทยคม และเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดที่จะนำดาวเทียมสื่อสาร "ไทยคม" มาใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาผ่านดาวเทียม
2536 - ปัจจุบัน เป็นรองประธานมูลนิธิไทยคม
 
   
     เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พ.ศ.2545 - ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.)
พ.ศ.2544 - ปฐมดิเรกคุณาภรณ์
พ.ศ.2539 - มหาปรมาภรณ์พ.ศ.2538 - มหาวชิรมงกุฏ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ

2545 - The Most Blessed Order of Setia NegaraBrunei ชั้นที่1 (P.S.N.B)
 
   
     - 2545 ได้รับรางวัล Sam Houston Humanitarian จากมหาวิทยาลัย Sam Houston State University
- ได้รับยกย่องจากหนังสือพิมพ์ Singapore Business Times ให้เป็น 1 ใน 12 นักธุรกิจผู้นำของเอเชีย
- ได้รับคัดเลือกจากนิตยสาร Financial World ที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาให้เป็นหนึ่งใน Asian CEO of the Year
- เป็นคนไทยคนแรก และเป็นบุคคลที่ 3 ที่ได้รับทุน " Lee Kuan Yew Exchange Fellowship" จากประเทศสิงคโปร์
- 25 ตุลาคม 2539 - พ.ศ.2540 - ได้รับรางวัลเกียรติยศจากสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ในฐานะบุคคลที่ทำประโยชน์ต่อสังคม สาขานักการเมือง และบุคคลดีเด่น ในสายตาช่างภาพสื่อมวลชน
- 2539 รางวัล "Outstanding Criminal Justice Alumnus Awards" จาก Criminal Justice Centre, Sam Houston State University และได้รับรางวัล "Distinguished Alumni Award" จากมหาวิทยาลัยเดียวกัน
- 2538 เป็น 1 ใน 3 คนไทยดีเด่น ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างประเทศไทย และฟิลิปปินส์เข้ารับรางวัลจากสถานทูตฟิลิปปินส์
- 2537 รางวัล "บุคคลดีเด่นผู้พัฒนาโทรคมนาคมเพื่อสังคมของประเทศไทยประจำปี 2536 " จากสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย
- 2535 รางวัล "1992 Asean Business Man of the Year" จาก Asean Institute ประเทศอินโดนีเซีย
- 2535 รางวัล "เกียรติยศจักรดาว" ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ จากคณะกรรมการมูลนิธิ โรงเรียนเตรียมทหาร
 
   


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย