Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ1  
Total 1  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > ส่งเสริมออมทรัพย์ไทย


นิตยสารผู้จัดการ
เครดิตฟองซิเอร์ กับอนาคตที่เหมือนจะไม่มี ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา กลุ่มบงล.ศรีมิตร บงล.นวธนกิจ และบงล.ไทยเม็กซ์ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการควบกิจการกับสถาบันการเงินอื่นๆ อีก 5 แห่งเพื่อขอใบอนุญาตธนาคารพาณิชย์ตามนโยบายของแบงก์ชาติ ที่ต้องการให้สถาบันการเงินต่างๆ รวมตัวกันเพื่อให้มีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้น รองรับการเปิดเสรีทางการเงินในอนาคต หลังจากนั้นไม่นาน ก็มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสถาบันการเงินทั้ง 8 แห่งดังกล่าว(นิตยสารผู้จัดการ มิถุนายน 2540)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย