Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ1  
Total 1  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมไทยเอเชีย


นิตยสารผู้จัดการ
"วรวรรณ ธาราภูมิ กองทุนตราสารหนี้ยังไปได้อีกไกล" "การที่บริษัทเสนอขายกองทุนตราสารหนี้เพิ่มขึ้น เนื่องจากแนวโน้มการเติบโตของตลาดตราสารหนี้ไทยมีสูงมาก โดยคาดว่าในปีอีก 5-6 ปีข้างหน้า สัดส่วนการลงทุนในหุ้นทุนและตราสารหนี้จะอยู่ที่ 50% แม้ว่าการลงทุนในหุ้นทุนจะยังได้รับผลทุนผลกระทบจากความผันผวนของดัชนี แต่หุ้นทุนยังคงให้ผลตอบแทนที่สูง ส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ให้ผลตอบแทนคงที่ แต่ก็ยังสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 3 แห่งประมาณ 1%"(นิตยสารผู้จัดการ กรกฎาคม 2539)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย