Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article Profile

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ1  
ผู้จัดการรายวัน1  
Web Sites1  
Total 3  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > กันยงอีเลคทริก, บมจ.


นิตยสารผู้จัดการ
ประพัฒน์ โพธิวรคุณ ปลื้มกำไรโต 30% สวนกระแส ในขณะที่ผลประกอบการของบริษัทต่าง ๆ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ ไตรมาสนี้ต่างตกต่ำกันทั่วหน้า จนประมาณกันว่า ค่าเฉลี่ยการขยายตัวของผลประกอบการรวมในปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ 12% จากเดิมที่เติบโตในระดับ 20-30%(นิตยสารผู้จัดการ กันยายน 2539)
ผู้จัดการรายวัน
กันยงฯกู้เงินจากMTCกว่า42ล้านผลงานปี48กำไรสุทธิพุ่งกว่า108% KYE โชว์ผลงานงวดสิ้นปี48 กำไรทะยาน 108 % เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง ขณะที่บอร์ดอนุมัติให้ทำรายการกู้ยืมเงินระยะสั้นและเงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันรวมเท่ากับ 42,687,671 บาทจาก MTC เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ลดต้นทุนทางการเงิน และบริหารกระแสเงินสดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น(ผู้จัดการรายวัน 15 กุมภาพันธ์ 2549)
Web Sites
โฮมเพจ กันยงอีเลคทริกโฮมเพจ กันยงอีเลคทริก KANG YONG ELECTRIC Homepage


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย