Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ1  
Total 1  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > สำนักงานวิเทศธนกิจ


นิตยสารผู้จัดการ
สยามพาณิชย์ลิสซิ่ง บุกเบิกกู้ BIBF ภายใต้กฎหมายไทย นับเป็นเวลากว่า 2 ปีมาแล้วที่มีการเปิดให้ธนาคารพาณิชย์ทั้งไทย และต่างประเทศ เปิดสำนักงานวิเทศธนกิจ หรือ BIBF ขึ้นตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางการเงินในภูมิภาค และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาได้เกิดธุรกรรมการกู้เงินตราต่างประเทศผ่านสำนักงานวิเทศธนกิจในประเทศเกือบ 100 สัญญา แต่ไม่แม้แต่สัญญาเดียวที่ลงบัญชีภายใต้กฎหมาย เงื่อนไขการโอนและชำระภาษีของไทย ทั้งนี้ส่วนธนาคารผู้จัดการเงินกู้จะอยู่ในประเทศก็จริง และสัญญาอยู่ภายใต้กฎหมายของสิงคโปร์และฮ่องกงเป็นส่วนใหญ่(นิตยสารผู้จัดการ มิถุนายน 2538)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย