Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ1  
Total 1  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > ดาวน์ทาวน์ ดีเอฟ เอส


นิตยสารผู้จัดการ
"เปิดเสรี…. ร้านค้าปลอดอากรในเมือง ผลประโยชน์ตกอยู่กับใคร ?" การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคิดสร้างธุรกิจร้านค้าปลอดอากรเหมือนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยโดยมีเป้าหมาย เพื่อหารายได้เพิ่มโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากเจ้าของสัมปทานได้อัตราร้อยละ 10 ของรายได้ยอดขายก่อนหักค่าใช้จ่าย มีอายุสัมปทาน 5 ปี แต่วันนี้หาก ครม. มีมติให้เปิดเสรีไม่ผูกขาดสัมปทานเพียงรายเดียวในเมืองไทย ใครจะเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (นิตยสารผู้จัดการ กรกฎาคม 2537)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย