Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ3  
Total 3  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > มินิแบแห่งประเทศไทย


นิตยสารผู้จัดการ
"10 ปีอุตสาหกรรมไทย เติบใหญ่เพราะทุนต่างด้าว" การขยายตัวของการลงทุนและอุตสาหกรรมไทยเมื่อหลายปีก่อนจนเกิดความฝันที่จะเป็น NICS นั้น ส่วนหนึ่งมาจากการวางแผนของรัฐบาลพลเอกเปรม แต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือ การเติบใหญ่ของอุตสาหกรรมไทยนั้น มาจากการย้ายทุนมาลงในไทยของต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น ไต้หวัน กระทั่งประเทศตะวันตก !!!(นิตยสารผู้จัดการ กันยายน 2536)
แพ็คกิ้ง เครดิต เพื่อการส่งออก บทเรียนจากกรณีมินิแบร์กรุ๊ป การให้สินเชื่อส่งออกในรูปรับซื้อช่วงลดตั๋วส่งออก หรือที่เรียกกันว่าสินเชื่อแพ็คกิ้ง เครดิต ของแบงก์ชาติแก่พ่อค้าส่งออกมีมานานแล้ว 30 ปี จุดมุ่งหมายสำคัญมี 2 ประการคือ(นิตยสารผู้จัดการ พฤศจิกายน 2531)
TECHNOLOGY TRANSFER, IT'S A TRAP! ภาพรวมการลงทุนจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีอยู่ในขณะนี้ บอกได้ว่าเป็นผลเสียมากกว่าผลดี อย่างน้อยก็เรื่องเทคโนโลยีเรื่องหนึ่ง ซึ่งสำคัญต่ออนาคตของอุตสาหกรรมไทยมาก เพราะตั้งแต่มีการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ยังไม่เห็นมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีกันอย่างแท้จริงเลย มันเป็นเพียง "กับดัก" ไว้หลอกล่อมาตรการส่งเสริมจากรัฐและเอกชนคู่ร่วมลงทุนมากกว่า(นิตยสารผู้จัดการ ตุลาคม 2531)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย