Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ1  
Total 1  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > ไชยวิวัฒน์


นิตยสารผู้จัดการ
ข้าวอินทรีย์ อนาคตของ "เชียงใหม่ไชยวิวัฒน์" กระแสบริโภคอาหารชีวภาพกำลังมาแรงในโลกตะวันตก ทั้งยุโรปและอเมริกา ราคาสินค้ากลุ่มนี้สูงกว่าพืชผักทั่วไป 20-50% แต่กลไกการค้าของโลกยุคใหม่ เป็นเงื่อนไขให้ผู้ผลิตรายเล็กๆ ไม่สามารถทำตลาดสินค้ากลุ่มนี้ได้โดยตรง อย่างน้อยต้องมี หน่วยงานรับรองจากประเทศผู้นำเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย(นิตยสารผู้จัดการ ตุลาคม 2543)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย