Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ2  
Total 2  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > ไทยเสรีอาหารสากล


นิตยสารผู้จัดการ
ปิดฉากปลุกชีพ ไทยเสรี หนี้สินกว่า 3,000 ล้าน เจ้าหนี้กว่า 10 ราย เป็นมรดกของสงครามหนี้สินไทยเสรีที่ปิดฉากลงแล้วด้วยการขายทอดตลาดทรัพย์สินไทยเสรีอาหารสากลเฟืองหลักของกลุ่มไทยเสรีห้องเย็น เจ้าหนี้ดิสเครดิตไพโรจน์อย่างรุนแรง(นิตยสารผู้จัดการ สิงหาคม 2534)
ข้อเสนอสัญญาการจัดการ บริษัท ไทยเสรีอาหารสากล จำกัด ขอบข่ายของสัญญาการจัดการ สัญญาการจัดการจะครอบคลุมการดำเนินงานทั้งหมดของบริษัท ไทยเสรี อาหารสากล จำกัด ดังที่บริษัทได้กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งมีทั้งงานห้องเย็นและกรรมวิธีต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์อาหารทะเลทุกชนิดเพื่อขายภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ(นิตยสารผู้จัดการ เมษายน 2530)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย