Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article Photo

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ5  
Web Sites1  
Total 6  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > มูลนิธิสืบนาคะเสถียร


นิตยสารผู้จัดการ
งาน “สืบ” ตำนาน “คนรักษ์ป่า” เดือนกันยายนของทุกปี เป็นช่วงครบรอบการจากไปของสืบ นาคะเสถียร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ผู้สืบสานตำนานคนรักษ์ผืนป่า จัดงานครบรอบกระตุ้นเตือนผู้คนให้เกิดกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไหลเวียนในความรู้สึกอย่างต่อเนื่องมาปีนี้เป็นปีที่ 21(นิตยสารผู้จัดการ 360 องศา สิงหาคม 2554)
1 ปีมูลนิธิสืบนาคะเสถียรเถียงกันยังไม่จบ การแสวงหาความเป็น สืบ นาคะเสถียร ในหมู่กรรมการมูลนิธิ ยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันไม่จบ มีกรรมการลาออกไปแล้ว 2 คน อนาคตมูลนิธิสืบยังไม่ราบรื่นในการเดินสู่เป้าหมาย...ทำไม ?(นิตยสารผู้จัดการ กันยายน 2534)
คนเฝ้าแผ่นดินผู้ถูกลืม ผืนป่าอาณาเขต 1,019,379 ไร่ที่ทอดตัวเงียบกริบคลุมอยู่ในท้องที่ของอำเภอลานสัก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และอำเภออุ้มผาง จังหวัดตากโอบเก็บชีวิตคนและสัตว์ไว้ในความห่างไกลอย่างมิดชิด(นิตยสารผู้จัดการ กันยายน 2534)
Web Sites
โฮมเพจ มูลนิธิสืบนาคะเสถียรโฮมเพจ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย