Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ2  
Total 2  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย


นิตยสารผู้จัดการ
"เครื่องปรับอากาศที่ประหยัดไฟได้ 15%" ในขณะที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตกำลังมีปัญหาเรื่องการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าใหม่อีกแห่งหนึ่ง เพื่อสนองความต้องการของประชากรในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่กำลังเกิดขึ้นอย่างมากมายก็ตาม(นิตยสารผู้จัดการ ตุลาคม 2535)
พินิจ กฤติยรังสรรค์ฝัน ตั้งบริษัทประหยัดพลังงาน ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อ 4 ปีก่อนด้วยการผลักดันของกรอ.และแรงสนับสนุนจากรัฐบาลให้เป็นผู้ดูแลการปฏิบัติ เพื่อถนอมพลังงานที่มีอยู่ให้ใช้ได้อย่างทรงประสิทธิภาพและยาวนานที่สุด เนื่องจากพลังงานโดยเฉพาะน้ำมันนั้นเป็นพลังงานที่มีวันหมด(นิตยสารผู้จัดการ ตุลาคม 2534)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย