Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
ผู้จัดการรายวัน1  
Total 1  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > โกลบัล คอนเซิร์น จำกัด


ผู้จัดการรายวัน
วิเคราะห์ศักยภาพอุตฯชิ้นส่วนยานยนต์ไทยพบข้อดี-ข้อด้อยทีผู้ประกอบการต้องปรับ นักวิจัยวิเคราะห์ภาพรวมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ของไทย เจาะลึกจุดแข็ง-จุดอ่อนและข้อได้เปรียบของไทยในอุตสาหกรรมนี้ พบท่ามกลางความได้เปรียบของการเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ของโลกผู้ประกอบการของไทยก็ยังมีจุดอ่อนของการไม่มีเทคโนโลยีที่เป็นของตัวเอง ขาดการรวมกลุ้มด้านการตลาด แนะรัฐช่วยพัฒนาบุคลากรตรงความต้องการตลาด(ผู้จัดการรายวัน 25 มิถุนายน 2546)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย