Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article Photo

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ3  
Web Sites1  
Total 4  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน


นิตยสารผู้จัดการ
กองทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน แนวคิดใหม่ที่คนไทยควรต้องร่วมมือ "ใน 2 ปีที่ผ่านมา มีผู้ขอยื่นเรื่องเสนอโครงการเข้ามาประมาณ 30 โครงการ ซึ่งถือว่าน้อยเพราะคณะกรรมการกองทุนไม่สามารถจะอนุมัติเงินตามที่ขอมาได้ทั้งหมด เนื่องจากบางโครงการเสนอเกินความเป็นจริง และมีความหลากหลายน้อย การจะตัดสินใจอนุมัติจึงต้องชะลอไว้(นิตยสารผู้จัดการ มกราคม 2540)
กม.อนุรักษ์คุมเข้มโรงงาน ปี '35 ยิ่งประหยัดยิ่งได้โชค ปีหน้า...จะมีมิติใหม่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมไทย...! ไพจิตร เอื้อทวีกุล ประธานคณะอนุกรรมการนโยบายพลังงาน กล่าวถึงทิศทางการพัฒนาธุรกิจน้ำมันของไทยเมื่อวันที่ 30 ตุลาคมศกนี้ว่า พ.ร.บ.อนุรักษ์พลังงานคงจะนำมาประกาศใช้ได้ในปี 2535(นิตยสารผู้จัดการ ธันวาคม 2534)
เผยสูตรใหม่ค่าไฟเพิ่ม เน้นประหยัดเป็นหลัก เราต้องยอมรับว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาผู้ใช้ไฟมักจะจ่ายค่าไฟต่ำกว่าความเป็นจริง ซึ่งทำให้ผู้ใช้ไฟไม่ตระหนักในการใช้อย่างประหยัด ทางปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายพลังงานแห่งชาติ จึงได้ศึกษาและสรุปใช้สูตรค่าไฟใหม่โดยจะเริ่มใช้ในปลายปีนี้(นิตยสารผู้จัดการ ตุลาคม 2534)
Web Sites
โฮมเพจ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (EPPO)โฮมเพจ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (EPPO) Energy Policy and Planning Office Homepage


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย