Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ1  
PR News1  
Total 2  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > ท่อส่งปิโตรเลียมไทย, บจก.


นิตยสารผู้จัดการ
ผู้จัดการธุรกิจบริการท่อส่งน้ำมันคนแรก เพื่อลดปัญหาการจราจรที่คับคั่งและสร้างระบบการขนส่งน้ำมันอันทรงประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทย (THAI PETROLEUM PIPELINE CO.,LTD) ซึ่งใช้ชื่อย่อว่า "THAPPLINE" จึงเกิดขึ้นตามนโยบายองรัฐบาลเมื่อปลายปี 2533 โดยมีสุโรจน์ จงวรนนท์ เป็นกรรมการผู้อำนวยการ(นิตยสารผู้จัดการ ตุลาคม 2534)
PR News Network
กสิกรไทยสนับสนุนปรับโครงสร้าง บ.ท่อส่งปิโตรเลียมไทย ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับผู้บริหารจากธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนทางการเงิน แบ่งเป็นวงเงินกู้ระยะยาวรวม 6,400 ล้านบาท และเป็นเงินกู้ระยะสั้น จำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัท(ธนาคารกสิกรไทย, บมจ. 10 กุมภาพันธ์ 2552)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย