Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
ผู้จัดการรายวัน1  
Total 1  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > คณะกรรมการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน


ผู้จัดการรายวัน
กองทุนฟื้นฟูฯเล็งประมูลลูกหนี้รอบใหม่ ก.ย.นี้ กองทุนฟื้นฟูฯ เตรียมขายทอดตลาดสิทธิเรียกร้องลูกหนี้อีกครั้งในเดือนกันยายนนี้ ตั้งเป้าหมายขายได้ในระดับที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าหนี้ทั้งหมด ขณะที่การเพิ่มกลุ่มผู้เข้าประมูลสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ ยังรออนุมัติจากก.ล.ต. ด้านระบบการหักบัญชีเช็คระหว่างธนาคารด้วยการใช้ภาพ คาดว่าจะเริ่มใช้ได้ในปีหน้า(ผู้จัดการรายวัน 21 กรกฎาคม 2546)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย