Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article Photo

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ3  
Total 3  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > องค์กรพัฒนาเอกชน - NGO


นิตยสารผู้จัดการ
เปิดประชุม NGO โลก เป็นเวลา 5 ปี มาแล้วที่มีการประชุมกันของบรรดาองค์กรพัฒนาเอกชนหรือที่เรียกว่า NGO (NON GOVERNMENT ORGANIZATION) นานาชาติในช่วงเวลาเดีวยกันและในเมืองเดีวยกันกับการประชุมใหญ่ประจำปีของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ(นิตยสารผู้จัดการ ตุลาคม 2534)
หน่วยงานที่สนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของสมาคมฯ หน่วยงานที่สนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของสมาคมฯ(นิตยสารผู้จัดการ กุมภาพันธ์ 2534)
มีชัย วีระไวทยะ บริหาร NGO อย่างธุรกิจเอกชัย เมื่อ18 ปีที่แล้ว มีชัย วีระไวทยะ เริ่มก่อตั้ง องค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ (Non Goverment Organization หรือ NGO) ในรูปของสำนักงานการวางแผนครอบครัวและชุมชนด้วยทีมงานที่ดึงกันออกมาจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เขาทำงานอยู่(นิตยสารผู้จัดการ กุมภาพันธ์ 2534)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย