Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
PR News45  
Web Sites1  
Total 46  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > ทรีคอม (ประเทศไทย), บจก.


PR News Network
ทรีคอมโตสวนกระแสวิกฤตเศรษฐกิจ ด้วยรายได้กว่า 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ รายได้จากการประกอบการตลอดปีงบประมาณ 2552 ของทรีคอมอยู่ที่ 1,317 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับผลการประกอบการของปีก่อนหน้านี้ ซึ่งอยู่ที่ 1,294.9 ล้านเหรียญฯ(ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน (ประเทศไทย), บจก. )
เทเลคอมมาเลเซียมั่นใจเลือกใช้ Total Solutions ของทรีคอม โดยระบบเครือข่ายใหม่นี้เข้ามาแทนที่สภาพแวดล้อมการใช้งานระบบเครือข่ายเดิม จึงช่วยให้ทีมงานของเทเลคอมมาเลเซียสามารถบริหารจัดการ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถที่จำเป็นในการทดสอบและใช้งานเทคโนโลยีระบบเครือข่ายอันล้ำสมัยได้ง่ายดายยิ่งขึ้น(ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน (ประเทศไทย), บจก. )
ทรีคอม เติบโตต่อเนื่อง เผยผลประกอบการไตรมาส 2 พิชิตยอดรวมกว่า 355 ล้านเหรียญฯ ในไตรมาสที่ 2 นี้ ทรีคอมมีรายได้ประมาณ 354.6 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.6 เมื่อเทียบกับผลการประกอบการในไตรมาสเดียวกันของปี 2551 ซึ่งอยู่ที่ 317.8 ล้านเหรียญสหรัฐ(ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน (ประเทศไทย), บจก. )
Web Sites
โฮมเพจ ทรีคอม (ประเทศไทย)โฮมเพจ ทรีคอม (ประเทศไทย)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย