Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article Photo

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
PR News10  
Total 10  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > กลุ่มพันธมิตรธุรกิจซอฟต์แวร์ (บีเอสเอ)


PR News Network
หอการค้าเชียงใหม่ฯ - SIPA จับมือ BSA สัมมนาบริหารลดความเสี่ยงละเมิดซอฟต์แวร์ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่, SIPA เชียงใหม่ และกลุ่มพันธมิตรธุรกิจซอฟต์แวร์ (บีเอสเอ) จัดการการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง “หลักการบริหารสินทรัพย์ จัดระเบียบซอฟต์แวร์” ให้แก่องค์กรธุรกิจและหน่วยงานรัฐในจังหวัดเชียงใหม่(บริษัท พีซี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คอนซัลติ้ง จำกัด 28 พฤศจิกายน 2548)
บีเอสเอจัดประชุมระดับภูมิภาค ถกปัญหาสำคัญเรื่องการส่งเสริมนวัตกรรมผ่านกลไกการแข่งขัน กลุ่มพันธมิตรธุรกิจซอฟต์แวร์ (บีเอสเอ) จัดการประชุมนวัตกรรมระดับภูมิภาค หรือ Regional Innovation Forum 2005 ซึ่งได้ปิดฉากลงที่เมืองปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย(บริษัท พีซี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คอนซัลติ้ง จำกัด 28 พฤศจิกายน 2548)
บีเอสเอจะมีมาตรการต่อต้านผู้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดหรือไม่มีลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย บีเอสเอแถลง: กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการละเมิดลิขสิทธิ์ในองค์กร การรายงานละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ผ่านบีเอสเอฮอตไลน์เพิ่มขึ้นถึง 405% ผลการจับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์และผู้ละเมิดทางอินเตอร์เน็ต ประกาศปิดโครงการจัดระเบียบซอฟต์แวร์(พีซี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คอนซัลติ้ง 4 พฤศจิกายน 2548)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย