Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article Photo

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ2  
PR News1  
Total 3  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > PM Center


นิตยสารผู้จัดการ
ข้อมูลบริษัท PM Center PM Center เดิมชื่อ บริษัทพรีเซนเตชั่น มีเดีย ซัพพลายส์ ก่อตั้งเมื่อปี 2533 มีบริษัท C.M.Organizer ถือหุ้น 99.97% ทำธุรกิจศูนย์บริการให้เช่าอุปกรณ์ครบวงจรทั้งระบบภาพ แสง เสียง และเทคนิคพิเศษ สำหรับ organizer และงาน presentation หรือ event ต่างๆ โดยเน้นจุดเด่นด้าน Creative และการจัดการเป็นเลิศ(นิตยสารผู้จัดการ สิงหาคม 2547)
มากกว่าธุรกิจให้เช่า การละจากอาชีพพยาบาลของสุรีย์ คุณาวงศ์ เมื่อ 14 ปีที่แล้ว เพื่อก้าวเข้าสู่ธุรกิจสดใหม่ในเวลานั้น คือธุรกิจบริการเช่าอุปกรณ์สำหรับงาน presentation นับเป็นการตัดสินใจที่ไม่ผิดพลาด(นิตยสารผู้จัดการ สิงหาคม 2547)
PR News Network
อีเอ็มซีเสนอโปรแกรมพิเศษทางเลือกใหม่ของผู้ใช้โซลูชั่น ILM โครงการ “EMC Select” ช่วยลูกค้าติดตั้งโซลูชั่นการจัดการข้อมูลแบบครบวงจร อีเอ็มซี เปิดตัวโครงการใหม่ภายใต้ชื่อ EMC Select เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับลูกค้าที่ต้องการจัดซื้ออุปกรณ์จากผู้ผลิตรายอื่นๆ ได้โดยตรงจากอีเอ็มซี และจะได้รับการรับรองว่า อุปกรณ์ดังกล่าวจะสามารถใช้งานร่วมกับโซลูชั่นการจัดเก็บข้อมูลของอีเอ็มซีได้ด้วย(พีซี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คอนซัลติ้ง 31 สิงหาคม 2547)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย