Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
PR News2  
Total 2  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > ซังชิน นิวแมททีเรียล (ประเทศเกาหลีใต้), บจก.


PR News Network
“กลุ่มแพน” รวมกิจการผู้ผลิตชิ้นส่วนพื้นรองเท้า โดยมีผู้ร่วมลงนาม 3 ฝ่าย คือ บริษัท ไดนามิค โพลีเทค จำกัด บริษัท ซังชิน นิวแมททีเรียล จำกัด (เกาหลีใต้) และกลุ่มแพน(อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น 24 กันยายน 2547)
"กลุ่มแพน” รวมกิจการผู้ผลิตชิ้นส่วนพื้นรองเท้า ลงนามรวมกิจการระหว่างบริษัท ไดนามิค โพลีเทค จำกัด และบริษัท ไทยซังชิน นิวแมททีเรียล จำกัด เพื่อร่วมกันผลิตชิ้นส่วนพื้นรองเท้า ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน การบริหารงาน เงินทุนและการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต(อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น 23 กันยายน 2547)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย