Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ1  
Positioning1  
PR News4  
Total 6  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ ซิเบอร์เฮกเนอร์(ดีเคเอสเอช)


นิตยสารผู้จัดการ
1 ศตวรรษในไทย ถ้าถามถึงความคุ้นเคย ผู้บริโภคชาวไทยย่อมคุ้นกับชื่อของดีทแฮล์มมากกว่าชื่อดีเคเอสเอช เพราะชื่อดีทแฮล์มนั้นเป็นที่รู้จักกันในประเทศไทยเกือบจะครบ 1 ศตวรรษเข้าไปแล้ว(นิตยสารผู้จัดการ พฤศจิกายน 2548)
Positioning Magazine
Clarks เปิดฉากรบตลาดรองเท้าหรู Clarks แบรนด์รองเท้าที่มียอดขายสูงเป็นอันดับ 1 ในอังกฤษ แต่กลับมียอดขายที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพียง 1% ของยอดขายทั้งหมด นี่คือจุดสำคัญที่ทำให้ Clarks International ปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่ เพื่อบุกตลาดรองเท้าหรูในแถบนี้ด้วยการตลาดเต็มรูปแบบ เริ่มต้นตั้งแต่มกราคม 2547(Positioning Magazine สิงหาคม 2548)
PR News Network
“เดอะ แฟน ทรี คอมพานี” - หนังสือถ่ายทอดประวัติอันมั่นคงยาวนานของบริษัทดีทแฮลม์ “เดอะ แฟน ทรี คอมพานี” เป็นหนังสือที่เรียบเรียงด้วยความพิถีพิถันและในรูปเล่มที่สวยงามเพื่อบอกเล่าถึงเรื่องราวและประวัติอันยาวนานของกลุ่มบริษัท ดีเคเอสเอช โดยการมองย้อนไปในอดีตที่กลุ่มบริษัทได้หยั่งรากลึกในทวีปเอเชียมานานกว่า 140 ปี โดย(โทเทิล ควอลิตี้ พีอาร์ (ประเทศไทย), บจก. 3 มิถุนายน 2548)
การประชุมกลุ่มย่อยครั้งแรกของปี 2548 ระหว่างสื่อมวลชนไทยกับผู้บริหารระดับสูงของ ดีเคเอสเอช และดีทแฮล์ม ผู้บริหารทั้งสองได้ให้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ แผนงานและการลงทุนในอนาคต การพัฒนาต่างๆ ในประเทศไทย รวมถึงโครงสร้างองค์กรในปัจจุบัน และส่วนแบ่งอุตสาหกรรมหลัก ตลอดจนประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆ อีกด้วย(โทเทิลแอคเซส คอมมิวนิเคชั่น 20 เมษายน 2548)
ดีทแฮล์ม / ดีเคเอสเอช บริจาคเงินจำนวน 1 ล้านบาท ให้แก่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินทร เริ่มต้นการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีที่ได้ก่อตั้งในประเทศไทย(โทเทิล ควอลิตี้ พีอาร์ (ประเทศไทย) 31 มีนาคม 2548)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย