Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
PR News1  
Total 1  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (


PR News Network
โครงการ GFMIS พาสื่อมวลชนเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการระบบบริหารการเงินการคลังของกรมสรรพากร กรมสรรพากรเป็นหนึ่งในหน่วยราชการนำร่องจำนวน 13 หน่วยงานที่จะสามารถยกเลิกการทำระบบบริหารการเงินการคลังแบบคู่ขนานกับระบบเก่าภายในเดือนธันวาคม 2547 นี้(ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน (ประเทศไทย) 8 ธันวาคม 2547)






upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย