Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article Photo

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
PR News5  
Total 5  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > เทลินดุส (ประเทศไทย), บจก.


PR News Network
เทลินดุส ขยายธุรกิจด้านความปลอดภัยระบบเครือข่ายรุกตลาดไทย บริษัท เทลินดุส หนึ่งในผู้นำด้านการจัดหาระบบเครือข่ายและระบบงานความปลอดภัยเครือข่ายประกาศตั้งหน่วยงานใหม่ด้านธุรกิจความปลอดภัยสำหรับระบบเครือข่ายในไทย(บริษัท พีซี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คอนซัลติ้ง จำกัด 23 กันยายน 2548)
‘Network Security Challenge’ From Business Needs to Solutions and Services Intelligence บริษัท เทลินดุส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและการจัดหาโซลูชั่นและบริการแบบครบวงจรสำหรับเครือข่ายพื้นฐานและเครือข่ายไร้สาย จะจัดกิจกรรมสัมมนาครั้งใหญ่ประจำปี(บริษัท เทลินดุส (ประเทศไทย) จำกัด 16 กันยายน 2548)
การให้บริการ Internet สำหรับบุคคลภายนอก ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการเปิดเผยข้อมูล การใช้ Internet กลายเป็นปัจจัยสำคัญจำเป็นอย่างหนึ่งของผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเพื่อการทำงาน หรือเพื่อความบันเทิง(พีซี แอนด์ แอสโซซิเอส คอนซัลติ้ง 5 กรกฎาคม 2548)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย