Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
PR News3  
Total 3  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > มาร์เก็ต-คอมส์, บจก.


PR News Network
สร้างสรรค์ ปั้นคนให้เป็นข่าว การสร้างสรรค์และพัฒนา บุคคล ให้เป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งเริ่มต้นสร้างอย่างไร การสร้างสรรค์และพัฒนา บุคคล เพื่อสร้างกระแสและประเด็นการสื่อสาร พร้อมกรณีศึกษา กลยุทธวิธีการสื่อสารในฐานะ โฆษกองค์กร วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2552(มาร์เก็ต-คอมส์, บจก. )
A>PR Training จัดสัมมนาหลักสูตร ทิศทางการสื่อสารการตลาดปี 2009 จับกระแสและคาดการณ์ สภาวการณ์เศรษฐกิจอย่างเท่าทัน รับรู้และเข้าใจ พฤติกรรมของผู้บริโภคจะเป็นอย่างไร ทิศทาง ผู้ผลิตควรมุ่งไปยังสินค้าและบริการอะไร จึงเป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2552 ด้วยวิทยากร 3 ผู้เชี่ยวชาญ(มาร์เก็ต-คอมส์, บจก. 20 พฤศจิกายน 2551)
เอพีอาร์ แจกวารสาร A/PR Journal ฟรี เอพีอาร์ แจกวารสาร A/PR Journal ฟรี จำนวน 3,000 ฉบับ ให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจข้อมูลข่าวสารทางด้านนิเทศศาสตร์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างนักนิเทศศาสตร์ในสาขาวิชาชีพต่างๆ( 17 กุมภาพันธ์ 2548)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย