Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
ผู้จัดการรายวัน1  
ผู้จัดการรายสัปดาห์1  
PR News1  
Total 2  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท


ผู้จัดการรายวัน
"ไทยซัมมิท"ใช้เงินไม่ถึง500ล้านฮุบหุ้นใหญ่"ปิคนิค-อีสเทิร์นไวร์" กลุ่มไทยซัมมิททุ่มเงินเข้าลงทุนใน "ปิคนิค-อีสเทิร์นไวร์" ทุ่มเงิน 486.7 ล้านบาท ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ระบุบริษัทปิคนิคฯได้ชี้แจงข้อมูลครบถ้วน ไม่ติดใจการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นและผู้บริหารถือเป็นเรื่องปกติของการทำธุรกิจ(ผู้จัดการรายวัน 22 กันยายน 2548)
ผู้จัดการรายรายสัปดาห์
'นวัตกรรมแบบเปิด' ทางลัดธุรกิจผู้เชี่ยวชาญ 'ตัวช่วย' กึ่งสำเร็จรูป แนวคิดของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ภายใต้การนำของ ศุภชัย หล่อโลหการ ในฐานะผู้อำนวยการ กล่าวว่า ไม่จำเป็นต้องมีหน่วยงานด้านการวิจัยอยู่ในองค์กรนี้ เพราะต้องการทำบทบาทหน้าที่เป็น "Technology Broker" หมายถึงการเป็นผู้เชื่อมโยงเทคโนโลยีหรือความรู้มาสู่ผู้ใช้นั่นเอง เพราะหากผู้ประกอบการหรือผู้ใช้นวัตกรรมใช้วิธีที่เรียกได้ว่า "การทำนวัตกรรมแบบทื่อๆ"(ผู้จัดการรายสัปดาห์ 14 มีนาคม 2550)
PR News Network
กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท ลงนามในสัญญามูลค่า 320 ล้านบาทร่วมกับไอที วัน และ เอคเซนเชอร์ กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท เร่งปรับระบบการปฏิบัติงาน ลงนามในสัญญามูลค่า 320 ล้านบาท กับไอที วันและเอคเซนเชอร์ ว่าจ้างเอคเซนเชอร์เป็นที่ปรึกษาการวางระบบทรัพยากรองค์กร (ERP) และการจัดตั้งหน่วยงานกลาง (Shared Service Organization) โดยใช้ซอฟท์แวร์ของ SAP เป็นเทคโนโลยีปฏิบัติการสนับสนุน(โอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่นส์ เวิลด์วายด์ 22 กุมภาพันธ์ 2548)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย