Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ3  
PR News2  
Total 5  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > NCR Corp.


นิตยสารผู้จัดการ
เอ็นซีอาร์ประเทศไทยทางเดินที่เข้าหัวเลี้ยวหัวต่อ เอ็นซีอาร์ (NCR) อักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัวนี้ย่อมาจาก NATIONAL CASH REGISTERS ซึ่งนอกจากจะถูกใช้เป็นชื่อของผลิตภัณฑ์เครื่องคำนวณนานาชนิดไปจนถึงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แล้ว ก็ยังถูกใช้เป็นชื่อบริษัทของผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเหล่านี้ด้วย(นิตยสารผู้จัดการ มิถุนายน 2527)
เอ็นซีอาร์กับตลาดสินค้าใหม่เพื่อขยายฐานลูกค้าแต่ยังต้องจับตามองกันอีกนาน การพยายามดึงลูกค้าใหม่ๆ ไว้ในมือย่อมเป็นหัวใจหลักของการขยายตัวสำหรับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ ระดับรองของสหรัฐฯ ซึ่งจำเป็นต้องหาทางหนีทีไล่จากยักษ์ใหญ่อย่างไอบีเอ็ม(นิตยสารผู้จัดการ มีนาคม 2527)
PR News Network
เอ็นซีอาร์ คอร์เปอร์เรชั่น เปิดตัวเครื่องเอทีเอ็มอัจฉริยะ ด้วยซอฟท์แวร์ NCR APTRA ลิขสิทธิ์เฉพาะของเอ็นซีอาร์ ที่สามารถทำธุรกรรมผ่านทางการเงินได้หลายช่องทางทั้งทางโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ต ช่วยให้ธนาคารสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้มากขึ้น(แฟรนคอมเอเชีย, บจก. )
ธนาคารไทยพาณิชย์เลือกเทราดาต้าในการเป็นคลังจัดเก็บข้อมูลธุรกิจ “เทราดาต้า” เป็นหนึ่งในแผนกของบริษัท เอ็นซีอาร์ คอร์ปอเรชั่น ได้ประกาศว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ได้เลือกใช้ Teradata Warehouse เป็นระบบสำหรับโครงการจัดเก็บข้อมูลธุรกิจขององค์กร(เวเบอร์ แชนด์วิค (ประเทศไทย) 5 มิถุนายน 2549)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย