Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ1  
Total 1  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ


นิตยสารผู้จัดการ
ยุทธศาสตร์แห่งการถอยร่น เริ่มต้นที่นี่ ปี 2521 หลักสูตรการเรียนการสอนของไทยเปลี่ยนแปลงแบบหักมุม ความจริงแล้ว หลักสูตรที่ใช้สอนในโรงเรียนได้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย ๆ รวมทั้งกระแสการเรียกร้องให้ "เผาตำราเรียน" ก็ขึ้นสูงสุดในช่วงปี 2517-18 แต่มาลงล็อคเอาในสมัยที่ประเทศไทยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการชื่อ ดร. บุญสม มาร์ติน(นิตยสารผู้จัดการ กรกฎาคม 2531)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย