Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ3  
Total 3  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > Ministry of International Trade and Industry - MITI


นิตยสารผู้จัดการ
ระบบการวางแผนเศรษฐกิจญี่ปุ่น กรณีศึกษาการปรับตัวของกลไกรัฐที่ชื่อMITI การจำเริญเติบโตของสังคมญี่ปุ่นในทศวรรษที่ 1950 และ 1960 ได้กลายเป็น "สิ่งมหัศจรรย์" ทางเศรษฐกิจในความรู้สึกนึกคิดของผู้คนทั่วไป แต่สิ่งเหล่านี้ย่อมไม่ใช่เรื่องโชคหรือสิ่งนอกเหนือกฎเกณฑ์ที่ควรเป็นไป(นิตยสารผู้จัดการ พฤศจิกายน 2531)
MITI มันสมองที่แท้จริงของญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่นได้ดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจด้วยระบบรวมศูนย์มากกว่า 100 ปี โดยกลุ่มสมาคมไซบัทสุ ซึ่งมีอิทธิพลครอบคลุมระบบเศรษฐกิจมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 จวบจนกระทั่งสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ค่อยๆ ถูกแทนที่ด้วยบริษัทธุรกิจที่ดำเนินกิจการค้าขายในรูปแบบปัจจุบัน(นิตยสารผู้จัดการ สิงหาคม 2527)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย