Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ3  
Total 3  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > โรงแรมรามาการ์เดนส์


นิตยสารผู้จัดการ
"โรงแรมรามาการ์เดนส์ ขายออกแล้ว" โรงแรมรามาการ์เดนส์เป็นกิจการของบริษัทรามาทาวเวอร์ที่เคยเป็นอาณาจักรของสุธี นพคุณ ภายหลังการล่มสลายของบริษัทพัฒนาเงินทุน ฐานการเงินสำคัญของสุธี ในปี 2522 รามาทาวเวอร์ก็อยู่ในความดูแลของเจ้าหนี้รายใหญ่คือธนาคารกรุงไทย(นิตยสารผู้จัดการ มกราคม 2531)
เราควรจะมีคนอย่าง 3 สุนี้มากๆ เรื่องนี้เป็นข้อคิดเห็นจาก "ผู้จัดการ" ที่เราพยายามมองกรณีของ สุธี นพคุณ สุพจน์ เดชสกุลธร และสุระ จันทร์ศรีชวาลา ให้เป็นส่วนหนึ่งของภาพรวมของสังคมธุรกิจเมืองไทย(นิตยสารผู้จัดการ มิถุนายน 2527)
สุรอมัตซิงห์ ถ้าจะมองสุระ จันทร์ศรีชวาลา ว่าเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุแล้วละก็ คงจะผิดไปมากพอสมควร เพราะสุระไม่ใช่นักเล่นแร่ แต่สุระเป็นเพียงนายหน้าเท่านั้น การเป็นนายหน้าก็ต้องเป็นการติดต่อให้คนซื้อแล้วชักเปอร์เซ็นต์ หรืออาจซื้อมาถูกอาวัลก็ขายไปแพง หรืออาจจะซื้อขายถูกเพื่อหวังจะขายแพงในชิ้นต่อไป(นิตยสารผู้จัดการ ธันวาคม 2526)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย