Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ5  
Total 5  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > มาบุญครองอบพืชและไซโล


นิตยสารผู้จัดการ
"ศิริชัย บูลกุล เหนียวกว่าที่คิด" ศิริชัยเริ่มประสบปัญหาทางการเงินอย่างรุนแรงตั้งแต่กลางปี 2529 มีหนี้สินกว่า 2,000 ล้านบาท ในรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีประกอบงบการเงิน แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทมาบุญครองอบพืชและไซโลจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2529 ระบุไว้ว่า บริษัทจะดำเนินกิจการต่อไปได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับผลของการเจรจากับธนาคารและสถาบันการเงิน(นิตยสารผู้จัดการ มกราคม 2531)
คดีมาบุญครองถึงชั้นศาลกลุ่มผู้ถือหุ้นแพ้ความกลุ่มศิริชัยในขั้นแรกเตรียมยื่นฟ้องใหม่ 29 ก.ค. 30 - กรมทะเบียนการค้ารับจดทะเบียนกรรมการชุดใหม่ของมาบุญครองแล้ว ซึ่งมีผลทำให้กรรมการชุดเก่าของศิริชัย บูลกุล พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัทไปนับแต่วันที่กรมทะเบียนการค้ารับจดทะเบียนกรรมการใหม่(นิตยสารผู้จัดการ กันยายน 2530)
ปัญหามาบุญครองฯ ยังไม่สิ้นสุด 6 ก.ค. 30 - คณะกรรมการชุดใหม่ของบริษัทมาบุญครองอบพืชและไซโล ซึ่งผู้ถือหุ้นจัดประชุมเลือกตั้งกันขึ้นมาเองเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน(นิตยสารผู้จัดการ สิงหาคม 2530)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย