Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ2  
Total 2  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > สมาพันธ์คอมพิวเตอร์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


นิตยสารผู้จัดการ
SEARCC '86 คิดค่าลงทะเบียนคนไทยราคาพิเศษ เป็นอันว่าการเตรียมงาน SEARCC'86 หรือการประชุมและการแสดงนิทรรศการคอมพิวเตอร์แห่งภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SOUTH EAST ASIA REGIONAL COMPUTER CONFERENCE & EXHIBITION) ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2529 ที่โรงแรมไฮแอทเซ็นทรัลพลาซ่าและบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลพลาซ่า(นิตยสารผู้จัดการ ธันวาคม 2528)
COMPUTER THAI '86 และ SEARCC '86 การก้าวกระโดดครั้งสำคัญของวงการคอมพิวเตอร์ไทย ถ้าจะเปรียบเทียบกับทุกปีที่ผ่านมา ปี 2529 หรือ ปี 1986 นี้ ก็คงต้องเรียกว่า เป็นปีทองของวงการคอมพิวเตอร์ประเทศไทย(นิตยสารผู้จัดการ ตุลาคม 2528)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย