Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
ผู้จัดการรายวัน2  
PR News1  
Total 3  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > พีทีที โพลีเอทิลีน, บจก.


ผู้จัดการรายวัน
ปตท.ปรับโครงสร้างธุรกิจ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2548 อนุมัติให้ ปตท. ปรับโครงสร้างธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ ด้วยการจำหน่ายหุ้นสามัญที่ถืออยู่ทั้งหมดของบริษัท พีทีที โพลิเอทิลีน จำกัด (PTTPE) จำนวน 11.50 ล้านหุ้น และบริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จำกัด (มหาชน) (BPE) 85 ล้านหุ้น ให้แก่บริษัทปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTCH) ในวงเงินประมาณ 1,750 ล้านบาท และประมาณ 2,000 ล้านบาท ตามลำดับ รวมทั้งสิ้น 3,750 ล้านบาท(ผู้จัดการรายวัน 25 สิงหาคม 2549)
ปตท.ปรับโครงสร้างธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่าตามที่คณะกรรมการ ปตท.ประชุมครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 ได้มีมติอนุมัติให้ ปตท.ดำเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ โดยการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท พีทีที โพลิเอทิลีน จำกัด (PTTPE) ที่ ปตท. ถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 11,500,000 หุ้น(ผู้จัดการรายวัน 24 สิงหาคม 2549)
PR News Network
ขยายพื้นที่ พีทีที โพลีเอทิลีน ในเครือของ ปตท. ซื้อที่ดิน เพื่อขยายพื้นที่เพื่อให้เหมาะกับการปฏิบัติงาน ที่มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง(มิลาน ครอส พาร์ทเนอร์ส 7 มิถุนายน 2548)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย