Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
PR News34  
Web Sites1  
Total 35  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > คัลลาเวย์ กอล์ฟ


PR News Network
คัลลาเวย์ กอล์ฟ แถลงผลการดำเนินงานเบื้องต้นประจำไตรมาส 2/2550 คัลลาเวย์ กอล์ฟ คอมพานี เปิดเผยคาดการณ์ยอดขายสุทธิในไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2550 โดยอิงตามข้อมูลปัจจุบัน ที่ 380 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 11% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารยังคาดว่ากำไรต่อหุ้นปรับลดจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% เป็น 0.50-0.53 ดอลลาร์(Thai Business News 23 กรกฎาคม 2550)
คัลลาเวย์ กอล์ฟแถลงผลการดำเนินงานเบื้องต้นประจำไตรมาส 1/2550 คัลลาเวย์ กอล์ฟ คอมพานี คาดว่ายอด ขายสุทธิในไตรมาสแรกงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2550 จะอยู่ในช่วง 330-335 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 10% ขณะที่กำไรต่อหุ้นปรับลดจะเพิ่มขึ้นประมาณ 42% ในช่วงเดียวกัน ซึ่งคาดว่ากำไรต่อหุ้นจะอยู่ระหว่าง 0.46-0.48 ดอลลาร์ (จากจำนวนหุ้น 68.3 ล้านหุ้น)(Thai business news 23 เมษายน 2550)
คัลลาเวย์ กอล์ฟแถลงผลการดำเนินงานเบื้องต้นปีงบการเงิน 2549 บริษัทคัลลาเวย์ กอล์ฟ คอมพานี แถลงผลการดำเนินงานเบื้องต้นสำหรับปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2549 คาดว่ายอดขายสุทธิจะอยู่ที่ประมาณ 1.018 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ผลกำไรต่อหุ้นปรับลดจะอยู่ในช่วง 0.33-0.35 ดอลลาร์ ผลกำไรโดยประมาณดังกล่าวรวมค่าใช้จ่ายหลังหักภาษีจำนวน 0.08 ดอลลาร์แล้ว(Thai Business News 30 มกราคม 2550)
Web Sites
โฮมเพจ คัลลาเวย์ กอล์ฟ,บ.โฮมเพจ คัลลาเวย์ กอล์ฟ,บ.


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย