Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
ผู้จัดการรายวัน1  
Total 1  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > สภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปก - ABAC


ผู้จัดการรายวัน
ปิดฉากซัมมิตซีอีโอเอเปกเน้นสานต่อความร่วมมือ เอเปก ซีอีโอ ซัมมิต 2003 ที่กรุงเทพฯ ซึ่งปิดฉาก วานนี้ ประสบความสำเร็จอย่างสูง โดยซีอีโอกว่า 500 คน ส่วนใหญ่ เห็นว่า เขตค้าเสรีจำเป็น รัฐต้องลงทุนด้านสาธารณูปโภค ต้องสานต่อความเป็นหุ้นส่วน ชาติ-แปซิฟิกเอเชีย พร้อมหนุนแนวคิด "มหาเธร์" ค้าเสรีต้องเสมอภาคทุกด้าน พร้อมหนุนการเจรจาการค้ารอบโดฮา ขณะที่การประชุมสะท้อนความสำเร็จใช้วัฒนธรรมไทยผสมผสานวัฒนธรรมทั่วโลก สร้างบรรทัดฐานด้านนี้ในอนาคต ด้านผู้นำทางธุรกิจวิจารณ์การ ประชุมสุดยอดเอเปก ห่างเหินจากประชาชนคนเดินดิน และขาดความมุ่งมั่นในการผลักดันการเจรจาการค้าโลก (ผู้จัดการรายวัน 22 ตุลาคม 2546)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย