Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
Positioning1  
Web Sites1  
Total 2  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการ


Positioning Magazine
ชี้นำด้วยมาตรฐาน เป็นการรุกคืบในตลาดการศึกษาอีกก้าวหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประกาศใช้ข้อสอบใหม่ที่เรียกว่า SMART แทนการใช้ข้อสอบ GMAT สำหรับคัดเลือกผู้ที่จะเข้าเรียนในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยตั้ง “ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการ (SMART Center@Thammasat)” เป็นสถาบันกลางของประเทศ ทำหน้าที่ออกข้อสอบและจัดการการสอบ(Positioning Magazine มิถุนายน 2548)
Web Sites
โฮมเพจ ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการโฮมเพจ ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการ


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย