Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article Photo

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ1  
Total 1  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > Sociedad Estatal Correos y Telegrafos, S.A.


นิตยสารผู้จัดการ
Correos การไปรษณีย์และโทรเลขสเปนได้พัฒนามาตามลำดับตั้งแต่สมัยยุคกลาง ประมาณเมื่อ 300 ปีมาแล้ว ในสมัยก่อนนั้นการไปรษณีย์เป็นบริการพิเศษสำหรับกษัตริย์ ในศตวรรษที่ 19 ก็เริ่มให้บริการกับคนทั่วไป ปี 1850 มีแสตมป์ดวงแรกเกิดขึ้นจนถึงในศตวรรษที่ 20 คือในปี 1992 ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ จากที่เคยเป็นหน่วยงานของรัฐ คล้ายกับกรมไปรษณีย์โทรเลข ได้มาเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ(นิตยสารผู้จัดการ ตุลาคม 2548)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย