Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
ผู้จัดการรายวัน1  
Total 1  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > อิโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย), บมจ.


ผู้จัดการรายวัน
IRCจ่ายเงินปันผลหุ้นละ29สตางค์ แม้ผลงานงวดสิ้นปีกำไรตกกว่า16% บอร์ด IRC จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 29 สตางค์ แม้ผลการดำเนินงานงวดสิ้นปีกำไรสุทธิจะลดลง 16.39% โดยจะจ่ายปันผล 28 กุมภาพันธ์ 50 พร้อมแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนคนเก่าที่หมดวาระและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบด้วย(ผู้จัดการรายวัน 24 พฤศจิกายน 2549)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย