Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
PR News5  
Total 5  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > บอรอล คอนกรีต (ประเทศไทย), บจก.


PR News Network
บอรอล ร่วมกับ ส.ค.ท. จัดสัมมนาคอนกรีต สัมมนา ‘การประยุกต์ใช้คอนกรีตในงานก่อสร้างอาคารสูง’ ณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย นำเสนอเทคนิคใหม่ๆ และการประยุกต์ใช้คอนกรีตในอุตสาหกรรมการก่อสร้างอาคารสูง และมีผู้มาร่วมงานมากกว่า 160 คน(มิลาน ครอส ครีเอทีฟ, บจก. 21 สิงหาคม 2551)
บอรอล พัฒนา ‘คอนกรีตความร้อนต่ำ’ ‘คอนกรีตความร้อนต่ำ’ ของ บอรอล สามารถป้องกันปัญหาการแตกร้าว โดยการใช้ส่วนผสมจากสารปอซโซลาน (pozzolan) ร่วมกับสารผสมเพิ่มชนิดพิเศษ เพื่อลดความร้อนที่เกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่น และควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในเนื้อคอนกรีต(มิลาน ครอส ครีเอทีฟ, บจก. 24 กรกฎาคม 2551)
บอรอล เผยผลประกอบการประจำปีเป็นมูลค่ากว่า 10.86 พันล้านบาท บริษัท บอรอล จำกัด จากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท บอรอล (ประเทศไทย) จำกัด เผยผลประกอบการสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 โดยผลกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี มีมูลค่าสูงถึง 10.86 พันล้านบาท และอัตรารายได้ต่อหุ้นคือ 18.51 บาท(มิลาน ครอส พาร์ทเนอร์ส, บจก. 4 ตุลาคม 2549)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย