Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
PR News36  
Total 36  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์


PR News Network
ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จัดอบรมหลักสูตร “การจัดการด้านการก่อสร้าง” วิศวกรก่อสร้างและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านทางก่อสร้างและผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อสามารถเรียนรู้กระบวนการบริหารงานก่อสร้าง สามารถเรียนรู้การวางแผนของงานก่อสร้างและแผนการใช้วัตถุดิบในการผลิตงานก่อสร้างและเรียนรู้การควบคุมคุณภาพ(ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ )
อบรมหลักสูตร “Autodesk Robot Structural Analysis Profesional 2009 ” โดยบริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด อบรมแก่วิศวกรโยธา ผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านการก่อสร้าง พัฒนาความรู้ทั้งทางด้านทักษะและสร้างความเข้าใจ สามารถเลือกใช้กำหนดสร้างวัสดุและหน้าตัด Member เพื่อเรียกใช้งานได้(ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ )
ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จัดอบรมหลักสูตร “แนวทางการตรวจสอบคุณภาพการก่อสร้าง” ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จัดอบรมหลักสูตร “แนวทางการตรวจสอบคุณภาพการก่อสร้าง (กรณีอาคารพักอาศัย2-3ชั้น)” เป็นการพัฒนาความรู้ทั้งทางด้านทักษะและสร้างความเข้าใจ สามารถให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ที่ได้นำไปใช้ในชีวิตจริง(ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ 2552)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย