Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
PR News2  
Total 2  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร


PR News Network
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแถลงผลการดำเนินงาน ปี พ. ศ. 2549 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรว่า ในปี พ.ศ. 2549 นี้ การดำเนินงาน ตาม พ.ร.บ. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 นั้นเริ่มมีความชัดเจนและมีความคืบหน้า เพื่อการช่วยเหลือเกษตรกอย่างเป็นรูปธรรม(สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 6 กันยายน 2549)
กองทุนฟื้นฟูฯ ลงนามชำระหนี้แทนเกษตรกร สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และธนาคารกรุงเทพ ได้ลงนามร่วมกันในหลักการและแนวทางการชำระหนี้แทนเกษตรกร มีธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคารไทยจำนวน 9 แห่งเข้าร่วมลงนามพร้อมกัน(สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 1 กันยายน 2549)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย