Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article Photo

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ1  
PR News3  
Web Sites1  
Total 5  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > เอ็นเอ็กซ์พี


นิตยสารผู้จัดการ
ชื่อใหม่ของฟิลิปส์ เซมิคอนดักเตอร์ หลังจากสร้างและบุกเบิกอุตสาหกรรมเซมิคอนคอนดักเตอร์มายาวนานกว่า 50 ปี ก็ถึงเวลาที่กลุ่มรอยัล ฟิลิปส์ ของเนเธอร์แลนด์ จะปรับเปลี่ยนทิศทางการทำงานของธุรกิจด้านนี้ใหม่ ด้วยการให้บริษัทฟิลิปส์ เซมิคอนดักเตอร์ แยกออกมาโตด้วยตัวเอง(นิตยสารผู้จัดการ ตุลาคม 2549)
PR News Network
เอ็นเอ็กซ์พีจัดงานโชว์และสาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์ เอ็นเอ็กซ์พี ได้จัดงานแสดงและสาธิตการใช้งานของอุปกรณ์เซมิคอนดัคเตอร์จาก ในหลากหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้งานภายในบ้านทั่วไป อุปกรณ์ชิพระบุเอกลักษณ์ตัวตน รวมถึงอุปกรณ์เซมิคอนดัคเตอร์ที่มีใช้อยู่ทั่วไปในตลาด(สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์, บจก. )
เอ็นเอ็กซ์พี เซมิคอนดัคเตอร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เพย์ซี และวีโวเทค จับมือทดลองบริการผ่านการสื่อสารระยะใกล้ (NFC) ในไทย สี่บริษัทยักษ์ใหญ่ริเริ่มทดลองบริการหลากรูปแบบ “เอ็ม ซีนีเพล็กซ์” นำเสนอบริการเสริม และความสะดวกแก่คนรักหนังผ่านเทคโนโลยีเอ็นเอฟซีในโทรศัพท์เมือถือ(สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์, บจก. 13 ธันวาคม 2549)
ฟิลิปส์ เซมิคอนดักเตอร์ เปลี่ยนเป็น “เอ็นเอ็กซ์พี” ฟิลิปส์ เซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของฟิลิปส์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์มากว่า 50 ปี ได้เปลี่ยนเป็น “เอ็นเอ็กซ์พี” (NXP) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2549 ซึ่งนับเป็นผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของยุโรป(สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์, บจก. 4 กันยายน 2549)
Web Sites
โฮมเพจ เอ็นเอ็กซ์พีโฮมเพจ เอ็นเอ็กซ์พี


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย