Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ4  
Total 4  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > Booz, Allen & Hamilton Inc.


นิตยสารผู้จัดการ
เบื้องลึกความคิดบัณฑูร ล่ำซำ "ธนาคารเป็นเรื่องสากล" คนหนุ่มอายุ 47 ปี มาจากครอบครัวเก่าแก่ เป็นผู้ "จุดประกาย" ธุรกิจรากฐานที่สุดในสังคม เข้าใจเรื่อง "ประสิทธิภาพ" มากกว่า "ความยิ่งใหญ่" และเขาก็พิสูจน์ว่าใช้ได้จริง แม้ยามวิกฤติก บัณฑูร ล่ำซำ เป็นนายธนาคารไทยที่ "ความคิด" ทรงอานุภาพคนหนึ่ง(นิตยสารผู้จัดการ กุมภาพันธ์ 2543)
ยกเครื่องประเทศไทย มาตรการวัดใจนักการเมือง ปราชญ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองหลายท่านบอกว่า ช่วงนี้ถือเป็นจังหวะเหมาะที่ภาคอุตสาหกรรมการผลิต สถาบันการเงินรัฐวิสาหกิจ ภาครัฐ รวมไปถึงหน่วยงานราชการต่างๆ จะหันมาพิจารณาตัวเองและสังคายนาถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีต และทำการปรับปรุงโครงสร้างและรากฐานต่างๆ ให้แข็งแกร่งขึ้น เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันทางเศรษฐกิจ(นิตยสารผู้จัดการ สิงหาคม 2541)
BOOZ ALLEN & HAMILTON อีกแล้ว ทีมที่ปรึกษาปรับโครงสร้างของบรรษัทฯ เมื่อเอ่ยถึงทีมที่ปรึกษา BOOZ ALLEN & HAMILTON ภาพของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บงล.ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน) บมจ.การบินไทย ล้วนผ่านเข้ามาในความคิด ปัจจุบันองค์กรขนาดใหญ่มีความจำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้สูงขึ้น(นิตยสารผู้จัดการ มกราคม 2540)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย