Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
PR News2  
Total 2  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > หอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย


PR News Network
หอการค้าต่างชาติเชื่อมั่นลงทุนไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย ร่วมหารือเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลใหม่พร้อมส่งเสริมการลงทุนของต่างชาติ โดยเน้นโครงการที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ(คิธ แอนด์ คิน คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์, บจก. 6 พฤศจิกายน 2549)
ความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานและหอการค้าต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางอุไรวรรณ เทียนทอง เปิดการประชุมระหว่างกระทรวงแรงงาน บริษัทต่างชาติ และผู้แทนจากหอการค้าประเทศต่างๆ ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมมือกันในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล นอกจากนี้ ยังได้ตกลงที่จะจัดตั้งคณะทำงาน เพ่อติดตามการดำเนินงานดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ(Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand 30 ธันวาคม 2546)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย