Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
PR News12  
Total 12  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > ฮอฟ อาร์ท แกลเลอรี่


PR News Network
งานนิทรรศการศิลปะ ประจำเดือน ตุลาคม 2551 ที่ ศูนย์ศิลปะฮฮฟอาร์ท นิทรรศการศิลปะของศิลปินรุ่นใหม่ 2 ท่านด้วยกัน คือ นิทรรศการ “VISAUL IN MY LIFE ” โดย ฐิติเทพ ฤกษ์นำชัย และ นิทรรศการ “ART ON STREET ” โดย พีระพัฒน์ อัครพัฒน์ ระหว่างวันที่ 18-31 ตุลาคม 2551(ฮอฟ อาร์ท แกลเลอรี่ 10 ตุลาคม 2551)
นิทรรศการศิลปะ “แล้วสองเราก็รักกัน” โดยนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มารวมตัวกัน เพื่อแสดงผลงานจากศิษย์เก่า นิสิตที่เรียนอยู่ชั้นปีสุดท้าย มีทั้งผลงานศิลปะที่แสดงมีทั้งงานศิลปะภาพพิมพ์ ภาพจิตรกรรมสีน้ำมัน งานศิลปะสื่อประสม ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 28 กุมภาพันธ์ 2551(ฮอฟ อาร์ท แกลเลอรี่ 22 มกราคม 2551)
นิทรรศการ Passing Through โดยสกันธพงศ์ สะวิคามิน ผลงานศิลปะชุด Passing Through โดยการ การนําของเหลือใช้หรือของที่ไม่ต้องการแล้ว มาทําให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง ผลงานจำนวน 11 ชิ้นของสกันธพงศ์จะถูกจัดแสดงภายในห้องนิทรรศการชั้นล่างของศูนย์ศิลปะ Hof Art(ฮอฟ อาร์ท แกลเลอรี่ 2 พฤศจิกายน 2550)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย