Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ2  
Total 2  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > Chase Nominees


นิตยสารผู้จัดการ
CHASE - HSBC เดินคนละทาง แต่เป้าหมายเดียวกัน เส้นทางเดินของ CHASE NOMINEES จะวนเวียนอยู่ในธุรกิจธนาคารและมีลักษณะแตกออกเป็นเซลล์เล็กๆ แล้วลุกลามขยายตัวออกไป โดย CHASE ที่รับจ้างถือหุ้นหมวดธนาคาร จะกระจายการถือครองหุ้นบลูชิปไปฝากไว้ตามนอมินีในชื่อบัญชีย่อยๆ ในนามของ CHASE NOMINEES(นิตยสารผู้จัดการ กุมภาพันธ์ 2550)
Top 10 Nominees in the city มีคนบางคนเคยเปรียบเปรยว่า เมื่อมีการจัดตั้งบริษัทขึ้นครั้งแรกในโลก เมื่อนั้นก็เกิดการถือหุ้นแทน (Nominee) ตามมาด้วย จึงไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ที่ธุรกิจส่วนใหญ่ในโลกนี้ ต่างมีบริษัทถือหุ้นแทน จนแทบจะกลายเป็นวัฒนธรรมไปแล้ว(นิตยสารผู้จัดการ กุมภาพันธ์ 2550)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย