Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
PR News13  
Total 13  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์


PR News Network
สมาคมนักวิเคราะห์ฯ แนะรัฐบาลใหม่ลดภาษีและดูแลผู้ตกงาน นักวิเคราะห์สมาชิกของสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ยังคงปรับลดประมาณการตัวเลขทางเศรษฐกิจสำคัญใหม่ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจปี 52 เหลือ 0.7% ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ณ ปลายปี 52 เหลือ 547 จุด แนะนำรัฐบาลใหม่ลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีมูลค่าเพิ่ม เร่งการใช้จ่ายและโครงการลงทุนภาครัฐ กระตุ้นการท่องเที่ยว รวมถึงเร่งสร้างเสถียรภาพทางการเมือง(สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 26 ธันวาคม 2551)
“ลงทุนอย่างไร ภายใต้สถานการณ์เงินเฟ้อและการเมืองตึงเครียด” สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดเสวนาหัวข้อ “ลงทุนอย่างไร ภายใต้สถานการณ์เงินเฟ้อและการเมืองตึงเครียด” เชิญนักวิเคราะห์ชั้นแนวหน้า ร่วมประเมินสถานการณ์และภาวะตลาดหุ้นไทย(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 13 สิงหาคม 2551)
สมาคมนักวิเคราะห์ฯ ลดเป้าดัชนีหุ้นปลายปีเหลือ 927 จุด แนะทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานดี นักวิเคราะห์เชื่อว่า อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจปีนี้อยู่ที่ร้อยละ 5 ในขณะที่ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน จะมีกำไรสุทธิต่อหุ้นเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 19.7 โดยกลุ่มที่มีผลประกอบการเติบโตสูงที่สุด คือ กลุ่มธนาคาร นอกจากนี้ นักวิเคราะห์แนะให้รัฐบาลมีนโยบายเศรษฐกิจที่ชัดเจน และเรียกร้องให้มีความสมานฉันท์ในชาติ(สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 18 มิถุนายน 2551)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย