Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ2  
ผู้จัดการรายวัน2  
Total 4  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > เค.อาร์.พรีซิชัน - KRP


นิตยสารผู้จัดการ
KRP ดึง PAMA กู้สถานการณ์ เมื่อตลาดหุ้นเอเชียดิ่งหัวลงเมื่อปีที่แล้ว บรรดานักลงทุน กองทุนส่วนบุคคลเริ่มกังวลเกี่ยวกับโอกาสการลงทุนว่า "หน้าต่างปิดลงแล้ว" รวมไปถึงเจ้าของกิจการหรือผู้ถือ หุ้นต่างเริ่มเห็นลางร้ายที่กำลังเข้ามาเยือนบริษัทตนเอง(นิตยสารผู้จัดการ ธันวาคม 2542)
ผู้จัดการรายวัน
แมกเนคอมพ์ฯแบล็คดอร์KRPเทนเดอร์ออฟเฟอร์2.60บ. "แมกเนคอมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนล" สิงคโปร์ ฮุบ KRP ถือ 80% ด้วยวิธีการหุ้นแลกหุ้น พร้อมถอนคดีฟ้องร้องคดีการละเมิดลิขสิทธิ์ผลิตสินค้า KRP จะเพิ่มทุนเป็น 21,085 ล้านบาท ออกหุ้นสามัญ 1,718.45 ล้านหุ้น จัดสรรให้แมกเนคอมพ์ 1,418 ล้านหุ้น ราคา 2.60 บ. สูงกว่าราคาตลาด ที่เหลือขายพีพีให้ประชาชนผู้ถือหุ้นเดิม(ผู้จัดการรายวัน 23 พฤศจิกายน 2547)
ชินส่วนอิเล็กฯซบขายตกขาดทุนFX กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ไตรมาส 3 ปีนี้ผลงานทรุด อ้างความต้องการสินค้าคอมพิวเตอร์และเทเลคอมลดลง อีกทั้งยังขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (FXX ซึ่งเป็นผลจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น มีเพียง KCE DRACO และ KRP เท่านั้นที่โชว์ผลงานเยี่ยมสร้างกำไรสวนทางกลุ่ม(ผู้จัดการรายวัน 24 พฤศจิกายน 2546)






upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย